Det første året

Det første året på Hommetunet har vært et hekstisk år. Fjøset har fått innlagt vann og varmtvannstank og saueinnredninga har blitt snekra ut, det samme har stallen som har blitt utvidet med en stallboks til og fått drikkekar. Tre rom i huset vårt har også blitt totalrenovert så langt. Dølahoppa vår Lina har fått sitt vakre føll, Sansa. Guttene har fått venne seg til ny barnehage, jentene har flyttet hit og tilbake til Trondeheim, og nå har eldstedattera kommet tilbake hit igjen. Heldigvis. Det er ikke så lett å flytte til så nye omgivelser når man er midt i tenårene. Læringskurva under første lamming var bratt, men heldigvis gikk lamminga over all forventning. Sommeren var knallhard med gjerding nærmest både dag og natt, samt at beiter ble ryddet til hestene. Også når det kommer til jordarbeid har læringskurva vært veldig bratt, mye gikk trådt og avlingene kunne nok ha vært større og bedre i fjor sommer, om vi hadde hatt mer erfaring på baken. Men vi lærer undervegs og gjør det beste utav det. Vinteren ble knalltøff. Stort press på jobb og skole, problemer med frost i fjøset og evig mangel på tid gjorde at vi til slutt bestemte oss for å selge unna to tredjedeler av sauene. Vi har ikke gitt opp, vi må bare gi det litt mere tid. Pr i dag har vi 7 fjorårslam som ikke er påsatt, 15 søyer og 2 værer. Gammel-væren vår Gunnar står nok i fare for å bli middagsmat i løpet av sommeren. Han har gjort jobben sin i flere år, også før han kom til oss.

Denne sommeren går vi inn i siste karensår for omlegging til økologisk drift. Det betyr at vi kan fore sauene på vårt eget for kommende vinter. Det letter trykket en god del. Til høsten vurderer vi å utvide besetninga med noen gammelnorske spælsau. Det passer godt inn i det historiske konseptet vårt.

Selv om det var mye arbeid det første året, var det også mye kos. Fikk lyst til å vise glimt fra det første året vårt på Hommetunet i bilder: